SODA SORT PUZZLE

Soda Sort Puzzle là một trò chơi giải đố vui nhộn và thú vị! Cố gắng phân loại nước có màu trong ly cho đến khi tất cả các màu đều trong ly giống nhau.

xem chi tiết

HOW TO PLAY

  • Nhấn vào ly bất kỳ để rót nước sang ly khác.
  • Bạn chỉ có thể rót nước nếu nó được liên kết với cùng một màu và có đủ không gian trên ly.