GANG CLASH

Gang Clash là một trò chơi chiến lược tuyệt vời! Bạn sẽ trở thành một nhà chiến lược và lãnh đạo một đội quân. Mỗi khi bạn giành chiến thắng trong cuộc chiến, nhiệm vụ của bạn đã hoàn thành.

xem chi tiết

HOW TO PLAY

  • Sắp xếp và hợp nhất quân đội để trở nên mạnh mẽ hơn.
  •  Mua thêm quân bằng vàng thu được từ những trận chiến
  •  Chiến đấu, tiêu diệt kẻ thù, cho chúng biết ai mới là ông chủ ở đây